Stafi


 

Bejtullah DESTANI – Zyrtar i lartë për trajnime dhe zhvillim - Ministër këshilltar (i ngarkuar me studime, hulumtime dhe publikime)

Bejtullah.Destani@rks-gov.net 

+381 38 200 77 151  

 

 

Për informata të përgjithshme:

Diplomatic.Academy@rks-gov.net 

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30