Stafi


 

Bejtullah DESTANI – Zyrtar i lartë për trajnime dhe zhvillim - Ministër këshilltar (i ngarkuar me studime, hulumtime dhe publikime)

Bejtullah.Destani@rks-gov.net 

+381 38 200 77 151  

 

Nerxhivane Pajaziti –Asistente Administrative / Administrative Assistant

nerxhivane.pajaziti@rks-gov.net 

+381 38 200 77 150  

 

Për informata të përgjithshme:

Diplomatic.Academy@rks-gov.net 

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31