StafiShukrije Ramadani – Zyrtare e lartë për trajnim dhe zhvillim

shukrije.ramadani@rks-gov.net 

+381 38 200 77 152  

 

Nerxhivane Pajaziti –Asistente Administrative / Administrative Assistant

nerxhivane.pajaziti@rks-gov.net 

+381 38 200 77 150  

 

Për informata të përgjithshme:

Diplomatic.Academy@rks-gov.net 

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31