Suivez-nous sur:

Konferenca ndërfetare e Kosovës përfundon me angazhimet për bashkëjetesë dhe bashkëpunim