Suivez-nous sur:

Konferenca ndërfetare mbledh udhëheqës global fetarë e udhëheqës të shoqërisë civile për të shënuar fillimin e Javës së Tolerancës dhe Pajtimit