Suivez-nous sur:

Fjalimi i SH.T. Hashim Thaçi Zëvendëskryeministër i Parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme Mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 6 shkurt 2015