Pratite nas:

Konzularne službe

Republika Kosovo je akreditovala trinaest konzularnih misija koje odmah posle svoje konsolidacije mogu da pocnu sa postepenim pružanjem konzularnih usluga gradanima Kosova koji žive u inostranstvu.
U skladu sa Zakonom o konzularnim službama diplomatskih i konzularnih misija Republike Kosovo i konzularim propisima, diplomatsko/konzularne misije pružaju, ali ne ogranicavajuci se samo na njih, sledece konzularne usluge: