Follow us on:

Republika Kosovo uspostavila diplomatske odnose sa Sultanatom Oman

Priština, 4. februar 2011. godine - Republika Kosovo uspostavila je diplomatske odnose sa Sultanatom Oman. Preko naše ambasade u Londonu primili smo pismo iz Sultanata Oman kojim se otvara put za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Republikom Kosovo.

U pismu naslovljenom na Ministarstvo spoljnih poslova piše: „Upoznata sa odlukom Medunarodnog suda pravde u vezi nezavisnosti Kosova, Vlada Sultanata Oman pozdravice clanstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i drugim medunarodnim i regionalnim organizacijama u kojima Kosovo bude htelo da postane clanica“. 

MSP je danas donelo odluku da ambasadora Republike Kosovo u Londonu Muhameta Hamitija akredituje za ambasadora na nerezidentnoj osnovi u Omanu, a taj zahtev bice prosleden nadležnim vlastima Sultanata Oman. 

Sulltanat Oman je 75. zemlja koja je priznala nezavisnost Republike Kosovo.

Zamenik ministra Selimi primio novu ambasadorku Hrvatske na Kosovu, Marija KapitanovićZamenik ministra Selimi primio je državnu sekretarku za razvoj i saradnju u MIP Švedske, Ulrika ModéerKosovo i Malta su potpisali okvirni sporazum o saradnji Potpredsednik Vlade Thaçi: Sporazum sa Makedonijom za prelazak granice sa ličnom kartom, olakšanje za građane i biznise