Pratite nas:

Hoxhaj u Prizrenu, suživot i međuverski dijalog stubovi države Kosovo

Prizren, 24 maj 2014 - Ministar inostranih poslova Kosova, Enver Hoxhaj, najavio je osnivanje međunarodnog centra za međureligijski dijalog na Kosovu, u svetlu državne posvećenosti Kosova za promovisanje tolerancije i međuverskog dijaloga.

Hoxhaj je rekao da je organizovanje međuverske konferencije u jednom od najvažnijih istorijskih i multietnićkih gradova govori o posvećenosti države Kosovo da promoviše još više versku toleranciju i zajednički život verskih zajednica za mnogo godina.

"Kosovo je primer verske tolerancije, a to je vrednost koju treba da sačuvamo i kultivišemo. Mi smo dokazali da sačuvamo i zaštitimo versko nasleđe svih verskih grupa na Kosovu. Iz tog razloga smo odlučili da na Kosovu uspostavimo međunarodni centar za međureligijski dijalog koji bi služio daljem promovisanju verske harmonije na Kosovu i šire", rekao je Hoxhaj, pred više od 100 verskih ličnosti i naučnika iz sveta i regiona.

Hoxhaj je rekao takođe da su Kosovo, država i političke elite podsticale verski pluralizam i suživot, promovišući sekularizam kao jedan od glavnih stubova države.

On je takođe govorio o uništenju džamija u poslednjem ratu, koje su sažete u jednoj knjizi koja će biti promovisana tokom ove konferencije.

"Tokom konferencije je promovisana i jedna knjiga koja predstavlja uništenje islamskog nasleđa na Kosovu, tokom nedavnog rata u zemlji. Knjiga predstavlja na jasan i vizuelni način uništavanje 208 džamija počinjene od srpskih snaga. Dok je Kosovo preduzelo mere da se obnovi i zaštiti srpsko pravoslavno nasleđe na Kosovu, Srbija nije preduzela slične mere da prizna i prihvati načinjene štete na islamsko versko nasleđe na Kosovu", rekao je ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxhaj.

Nakon uspeha na godišnjoj konferenciji prošle godine u Peći, ove godine preko 150 gostiju iz otprilike 50 zemalja su se okupili u istorijskom gradu Prizrena na drugoj godišnjoj međuverskoj konferenciji nazvanu "Religija i politika: Jačanje međuverskog dijaloga u cilju demokratskog razvijanja" (23 do 25 maj), koja označava početak nedelje tolerancije i pomirenja na Kosovu.