Pratite nas:

Malezija priznaje Republiku Kosova

Vlada Malezije je priznala Republiku Kosovo. Ovo je danas saopšteno ministru Hyseni- ju na jednom posebnom sastanku sa šefom kancelarije za vezu Malezije na Kosovu, Mustafa Hj. Mansor.

Priština, 31 Oktobar 2008

Vlada Malezije je priznala Republiku Kosovo. Ovo je danas saopšteno ministru Hyseni- ju na jednom posebnom sastanku sa šefom kancelarije za vezu Malezije na Kosovu, Mustafa Hj. Mansor. U pismu priznanja , koje je gospodin Mansor predao ministru Hyseniju se kaže:

Ministar Spoljnih Poslova Malezije DR. RAIS YATIM tokom sastanka sa Ministrom Spoljnih Poslova Kosova g. Skender Hyseni u Nju Jork-u, dana 27 Septembra 2008 godine.

Njegova svetost G. Skender Hyseni
Ministar Spoljnih Poslova
Republika Kosova
Priština


Svetosti,

Želim da se pozovem na naš zajednicki razgovor tokom sastanka održanog na marginama Generalne Skupštine jedinjenih Nacija, dana 27 Septembra 2008 godine u Nju Jorku. Cenim mogucnost koju smo imali za razmenu tacki gledišta vezanih za zajednicke interese obuhvatajuci I razvoj na Kosovu.

Imam cast da vam prenesem vaša Svetosti preko vas i Vladi Kosova, da je Vlada Malezije priznala nezavisnost Republike Kosova.

Dozvolite mi Svetosti da vam prenesem Vama i Vladi Kosova najiskrenije želje u vašim buducim nastojanjima.

Primite Visosti moje najviše uvažavanje.

DR. RAIS YATIM
30 Oktobar 2008 

Zašto Korča kao novi početak za saradnju sa Albanijom?Ministar inostranih poslova Pacolli u Atlantskom Savetu: Jedino ekonomski razvoj može rešiti među-etnički sukob Izložba „Prirodne lepote Kosova“ predstavljena u Švajcarskoj Zamenik ministra inostranih poslova Anton Berisha reaguje na izjavama srpskog patrijarha: Njegove izjave su konstatacije za žalost i van prazničkog duha