Pratite nas:

Promovisanje turizma – prioritet diplomatije

Priština, 27. septembar 2017 – Povodom Svetskog dana turizma, Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo trgovine i industrije i Kosovska agencija za investicije i podršku preduzećima (KIESA), organizovali su konferenciju “Diplomatija i turizam”. Svrha ove konferencije bila je predstavljanje mogućnosti za promovisanje kosovskog turizma kroz diplomatiju, i otvaranje diskusije o kapacitetima Republike Kosovo u oblasti turizma.

Ministar trgovine i industrije (MTI), Bajram Hasani, govorio je o ulozi turizma u ekonomskom razvoju Kosova, kao i o prioritetima MTI-a za razvoj ovog sektora. “Cilj Kosova je članstvo u Međunarodnoj organizaciji turizma i verujemo da je pravi trenutak da i Kosovo postane deo ove značajne organizacije, kao i deo ostalih međunarodnih organizacija”, rekao je Ministar Hasani, dodajući da su potencijali i mogućnosti Kosova konkurentni.

Generalni direktor u MIP-u, Albert Prenkaj, govorio je o ulozi MIP-a u promovisanju turizma. On je istakao da iz perspektive spoljne politike, turizam treba posmatrati kao deo regiona. “U spoljnoj politici, ekonomska diplomatija je jedan od prvih prioriteta. Sa dolaskom nove Vlade i Ministra inostranih poslova, ekonomska diplomatija je dobila posebnu važnost”, rekao je Prenkaj.

Direktor Kosovske agencije za investicije i podršku preduzećima (KIESA), Besian Mustafa, govorio je o aktivnostima ove agencije. “KIESA je podržala mnogobrojne kompanije u promovisanju domaćeg turizma”, rekao je Mustafa dodajući da je ipak turizmu potrebno mnogo veća podrška.

Valbona Dushi iz MTI-a je govorila o potencijalu Kosova u turizmu, citirajući statistike o posetiocima. “Broj stranih i domaćih turista je u porastu za oko 15-20 odsto svake godine”, rekla je ona.

Sa druge strane, direktor Odeljenja za ekonomsku diplomatiju u MIP-u, Gyner Ureya, rekao je da diplomatija turizma je blisko povezana sa javnom, ekonomskom, kulturnom diplomatijom. “Turizam takođe utiče na sliku države”, rekao je Ureya. On je govorio o ulozi diplomatskih misija Kosova širom sveta u smislu promovisanja turizma.

U panel diskusiji je učestvovao i Rrustem Abiti iz Privredne komore Kosova (PKK). On je ocenio da Kosovo ima dovoljno resursa za razvoj turizma, za šta je zatražio od Vlade da ovaj sektor ima u vidu.

U međuvremenu, ambasador Kosova u Japanu, Leon Malazogu, govorio je o njegovom iskustvu u promovisanju kosovskog turizma u Japanu. “Pored drugih vrednosti, turizam se smatra pretečom investicija”, rekao je Malazogu, dodajući da promovisanje turizma kao instrumenta diplomatije sada već postaje jedan od glavnih prioriteta.

Na ovoj konferenciji su učestvovali i druge institucije, organizacije i kompanije koje podržavaju turizam.

Zamenik Premijera Pacolli na zvaničnu posetu SAD, očekuje se da razvije sastanke na visokom nivou Ministar inostranih poslova Pacolli u Atlantskom Savetu: Jedino ekonomski razvoj može rešiti među-etnički sukob Ministar Pacolli u ASD, potvrđuje se američka podrška angažovanje Zašto Korča kao novi početak za saradnju sa Albanijom?