Pratite nas:

Poljoprivreda, sektor koji se očekuje da će imati beneficije od SSP

Priština, 7. decembar 2015. godine – U okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Kosovo je postiglo da pregovara oslobađanje od carinskih taksi za izvoženje gotovo svih domaćih proizvoda, na tržištu 28 zemalja EU-a.

EU će ukinuti carinske takse za izvoženje gotovo svih poljoprivrednih kosovskih proizvoda i ribe od stupanja na snagu SSP-a, koji je potpisan između Kosova i EU-a kao i ratifikovan u Skupštini Kosova. “Postoji oko 2 hiljade i 560 poljoprivrednih proizvoda koje Republika Kosovo može izložiti u EU bez carinske takse od stupanja sporazuma na snagu”, rekao je ministar za evropske integracije, Bekim Çollaku. Prema njemu, sporazumom, Kosovo je postiglo da obezbedi porast kvote za izvoženje vina u EU od 20 hiljada hektolitara na 50 hiljada hektolitara ili 5 miliona litara godišnje. Još jedna pozitivna činjenica za izvoženje vina je da je ova kvota sada zagarantovana, dok je ranije moglo da se menja u svakom trenutku.

Slično tome, i za meso govede i ribe sa Kosova, vrste šaran i pastrmka, EU je rekla da je ponudila preferencijalni tretman u okviru zadate kvote.

Međutim, za jedan broj proizvoda će nastaviti da postoji carinska taksa koja će se ukinuti postepeno u roku od narednih 5, 7 ili 10 godina, sa ciljem zaštite domaćih proizvođača i farmera.

Çollaku smatra da će ovaj sporazum, pored pozitivnih strana oko tržište liberalizacije, takođe imati pozivnih efekata i u povećanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda kao i u zaštiti i autentičnosti domaćih proizvoda.

Sa SSP-om, Kosovo će pridobiti od saradnje sa EU-om i kroz tehničke ekspertize i finansijske podrške u razvoju sektora poljoprivrede i agro industrije ka modernizaciji sektora, unapređenju ruralnog upravljanja, šuma i navodnjavanja, kao i ka postizanju sanitarnih standarda EU-a.
 
Izvor: http://www.kosovapress.com/sq/nacionale/collaku-bujqesia-sektori-qe-pritet-te-perfitoje-shume-nga-msa-57680/

Kosovo porazilo Azerbejdzan, povecava mogucnost za kvalifikaciju Wanderlust: Pet razloga zašto trebate da posetite Kosovo Tri Albanke na top listi Ujedinjenog Kraljevstva Na Kosovu počinju „Nedelje Frankofonije 2018.“