Pratite nas:

Kontakt

Ministarstvo Inostranih Poslova

Adresa:  Zgrada ministarstva inostranih poslova, ul. Luan Haradinaj,
10000 Priština, Republika  Kosovo
Tel.: +381 38 200 11 087
Fax.: +381 38 213 985
E-mail: mfa@rks-gov.net

Za konzularne usluge kontaktirajte:
Tel.: +381 38 200 77 111
Fax.: +381 38 212 552
E-mail: konsullore.mpj@rks-gov.net

Za pitanja u vezi viza za ulazak na Kosovo kontaktirajte:
Tel.: +381 38 200 11 101