Pratite nas:

Ukrasni kamen

Dostupnost jednog od najlepših ukrasnih kamenja na svetu je jedna od skrivenih tajni Kosova.

Dostupnost prelepog ukrasnog kamena

Dostupnost jednog od najlepših ukrasnih kamenja na svetu je jedna od skrivenih tajni Kosova. Stručnjaci se dive činjenici da Kosovo ima tako raznovrstan, atraktivan, šaren i pogodan prirodni kamen, a da još uvek može da ostane takav relativno nepoznati izvor. Kosovska geologija je bogata i raznovrsna, a njegov razvoj tokom vremena je bio pod uticajem svoje lokacije u jednoj aktivnoj tektonskoj zoni.

Ta tektonska aktivnost je videla formiranje i naknadno gašenje jednog okeanskog basena koji vodi do razvoja različitih ekonomskih isplativih mineralnih sirovina. Kosovo ima značajne rezerve oniksa, crvenog mermera, beli i sivi mermer, sivi i crni mermer, crni mermer sa belim prugama, breča , sivi granita, gnajs, andezit, magnezit, serpentit, kvarc, trahit i porfira.

Kosovo ima najmanje 24 identifikovanih kamenoloma sa velikim izborem dekorativnog kamenja u mnogim pojedinačnim bojama i sa različitim kombinacijama boja i dezena. Oni su široko prihvaćeni po svojim jedinstvenim izgledom i atraktivnošću i korišćeni su za dekoraciju zgrada od velike važnosti u regionu Balkana i šire. Neki od ovih kamenoloma imaju postojeći razvoj infrastrukture i kao takve su lake polazne tačke. Detaljne informacije o ovim kamenoloma su na raspolaganju za potencijalne investitore.

Dobre mogućnosti za investiranje na ukrasnom kamenu

Veoma nizak nivo međunarodne svesti ovog resursa na Kosovu je do danas preduhitrio strane investicije u ovom sektoru. Kao posledica toga, sektor dekorativnog kamena na Kosovu ima značajan neiskorišćeni potencijal. Kao primer, Kosovo ima ogromne rezerve mermera breča. Tradicionalno, ovaj mermer je gotovo isključivo snabdevan od Italije, ali više nije dostupan sa Kosova zbog iscrpljenosti svojih rudnika mermera breče. Ne postoji dostupan slični materijal trenutno na svetskim tržištima, osim to što je na raspolaganju na Kosovu. Zbog toga postoji značajna i neposredna prilika za ulaganje da potencijalni investitori razviju izvoz mermera breča po premijum cenama, koji se tradicionalno plaćaju od svetskog tržišta za veoma kvalitetan mermer breča.

Kao nedovoljno iskorišćen i do sada nedovoljno objavljen prirodni resurs, ovaj sektor investitorima nudi veliki potencijal za profitabilno investiranje. Dekorativni kamen je lako dostupan na Kosovu, jer su mnoga rudarska mesta neposredno koncentrisana u relativno kompaktnoj geografiji Kosova. Međunarodna potražnja za dekorativne kamene ploče u standardnim dimenzijama predstavlja odličnu mogućnost za investitore na Kosovu da proizvedu te proizvode od dostupnog kamena bogatog sa visokim kvalitetom.

Jednostavne procedure licenciranja korisnika za Eksploataciju i Rudarstvo


Kako bi se podstakla investicija, Kosovske procedure dodele dozvola su transformisane da budu jednostavne za korisnike, transparentne i ekspeditivne, takođe i jeftina. Visoka plaćanja su smanjena na veoma niskoj ceni od 0.50 € po toni izvađenog mermera, granit ili škriljca. Ove procedure se sprovode od strane Nezavisne komisije za rudnike i minerale (NKRM) sa pro aktivnim, olakšavajućim odnosima prema potencijalnim investitorima.

NKRM podstiče aplikacije istraživanja i daje savete o zahtevima aplikacija koje se generalno smatraju relativno jednostavnim i transparentnim. Dozvole za istraživanje se obično odobravaju u roku od 30 dana od dana nakon podnošenja zahteva. Kao deo procesa, NKRM takođe obezbeđuje suštinske olakšavajuće procedure kao što su mapiranje i koordinate, i detaljnije informacije o mestu na kome se određene vrste ukrasnog kamena nalaze u okviru Kosova.

Licenca za istraživanje važi do dve godine i obnovljava se za još tri perioda od dve godine. Nakon uspešnog istraživanja, početna dozvola za ukrasno kamenje se može izdati do 25 godina, a to se može produžiti za dodatni period od najviše 25 godina. Uz aplikaciju za Dozvolu za Rudarstvo mora se pridodati i saglasnost od strane Ministarstva životne sredine, lokalne opštine i Kosovske agencije za šume (ako se rudnik nalazi na određenom šumskom zemljištu). Međutim, NKRM ima konačnu reč u izdavanju dozvole rudarstva ukoliko smatra da je time stav od bilo kojih  od ova tri tela nije razuman. Potencijalni investitori mogu stoga biti sigurni da postoji jedinstveno i sveobuhvatno odlučivanje u davanju rudarskih dozvola.

Izvor: