Pratite nas:

Prerada Drveta

Preko 50% od ukupne površine Kosova je pokriveno šumom, što predstavlja površinu od oko 465.000 hektara. Lišćarske šume koje su nastale kroz prirodne regeneracije pokrivaju više od 90% šumskog područja. Kosovo ima dugu tradiciju prerade drveta i njena zemljišta su uglavnom bogate hranljivim materijama i pružaju veoma dobru sredinu za rast prirodnih biljaka i drveća.

Preko 50% od ukupne površine Kosova je pokriveno šumom, što predstavlja površinu od oko 465.000 hektara.  Lišćarske šume koje su nastale kroz prirodne regeneracije pokrivaju više od 90% šumskog područja. Kosovo ima dugu tradiciju prerade drveta i njena zemljišta su uglavnom bogate hranljivim materijama i pružaju veoma dobru sredinu za rast prirodnih biljaka i drveća.

Različita uzvišenja, klimatski uslovi i zemljišta na teritoriji Kosova pružaju širok spektar mikro- staništa na kojima su biljne i drvne vrste prilagođene. Ukupan obim stojećih stabala na javnom šumskom zemljištu se procenjuje na oko 33,5 miliona m3 a na privatnom zemljištu se procenjuje na oko 19,5 miliona m3. Oko 50% od ukupne površine šuma se nalazi na uzvišenju nižem od 1.000 metara.

Drvno-prerađivački sektor na Kosovu u velikoj meri zasniva svoju proizvodnju na domaćoj sirovini. Industrija obuhvata oko 1.480 firmi, uglavnom malih kompanija čija je osnovna delatnost proizvodnja rezanog drva, zatim proizvodnja prozora i vrata. Postojanje relativno velikog broja pilana je rezultat raspoloživosti sirovine i nizak nivo potrebnog osnivačkog kapitala.

Kosovo ima dugu tradiciju u proizvodnji izuzetno kvalitetnih drvenih prozora i vrata. Većina preduzeća za preradu drveta i proizvodnju nameštaja su u privatnom vlasništvu sa, do danas, malom potrebom stranog kapitala. Broj srednjih preduzeća čine najveći deo izvoza Kosovskog nameštaja.

Godišnja vrednost drvnih proizvoda i druge pogodnosti koje proističu iz šume dostižu 50 - 75 miliona evra, ovaj sektor obezbeđuje sredstva za život za 10 odsto kosovskog stanovništva.

Zbog dostupnosti dovoljnog inputa, Kosovo nudi velike mogućnosti za investiranje u svakom ciklusu prerade drveta. Godišnji dozvoljeni iznos seče je trenutno nešto ispod 1 miliona m³, sa vrstom bukve i hrasti kao glavne vrste.

Izvor: