Pratite nas:

Informacione i komunikacione tehnologije

IT sektor na Kosovu, uključujuči i Internet provajderima, je doživela izuzetan razvoj od 1999. Od nepostoječek pre 10 godina, kosovski kompanije u IT sektoru danas nude visoki kvalitet usluga i najnovije tehnologije svojim kupcima, kao i domačih za inostrane kompanije koje žele da prenesu razvoj softvera i / ili pozivni centri i podrška.

IT sektor na Kosovu, uključujuči i Internet provajderima, je doživela izuzetan razvoj od 1999. Od nepostoječek pre 10 godina, kosovski kompanije u IT sektoru danas nude visoki kvalitet usluga i najnovije tehnologije svojim kupcima, kao i domačih za inostrane kompanije koje žele da prenesu razvoj softvera i / ili pozivni centri i podrška.

Danas, javnih i privatnih institucija za obrazovanje u oblasti IT, podržani od strane kompanije kao što su Microsoft ili Cisco, obezbedi obrazovanje na hiljade mladih na Kosovu, dok je potražnja za ovaj vid obuke je još uvek raste.Stopa pokrivenosti fiksnog širokopojasnog, 2009-2011 (Izvor: Cullen International)

Dali su kooperantske razvoj softvera, upravljanje podacima, stvaranje pozvanih centara i druge podrške ili konsalting usluge, kosovski kompanije nude kvalitetne usluge po niskim cenama. Nedavno preuzimanje kompanije od večine IT na Kosovu, PRONET, Assecio, je dokaz više mogučnosti u ovom sektoru na Kosovu.

Kosovo ima dva mobilna operatera i dve mobilne virtuelne operatere. Mobilni operater Vala u vlasništvu države, trenutno ima preko 1.000.000 korisnika, dok je drugi mobilni operater u privatnom vlasništvu IPKO - Slovenački Telekom opslužuje više od 350.000 korisnika i ima mrežnu pokrivenost 99 odsto. Mobilni operater u vlasništvu države talas u završnoj fazi privatizacije, a uskoro če se pojaviti novi vlasnik 75% akcija kompanije.

Pored toga, mogučnosti za investitore su na raspolaganju za fiksnu telefoniju, VoIP, Kablovska TV, itd.

Izvor: