Pratite nas:

Obrazovanje

Postoje tri javna univerziteta na Kosovu, smešteni u Prištini, Peći i Prizrenu. Skoro je usvojen zakon za osnivanje još tri drugih Univerziteta u Mitrovici, Gnjilanu i Đakovici.

Postoje tri javna univerziteta na Kosovu, smešteni u Prištini, Peći i Prizrenu. Skoro je usvojen zakon za osnivanje još tri drugih Univerziteta u Mitrovici, Gnjilanu i Đakovici.

Postoje 33 privatnih institucija visokog obrazovanja. Većina ovih institucija su u saradnji sa drugim univerzitetima iz sveta, kao što su: Ročesterski Institut Tehnologije, Univerzitet Šefilda i Univerzitet Stedfordšajr.

AABGjilaniVizioni për Arsim
RiinvestDukagjiniKolegji Amerikan në Kosovë
AAB-RiinvestESLGInternacional Prizreni
FAMAISPEEuropian në Prishtinë
IliriaJuridicaBiomedica
UBTHumanisticaUNIPZ
DardaniaUniversiPrizreni
BiznesiTempulliProfesional
VictoriaEvolucionA Design
KMI GlobusDesign FactoryAkademia e Arteve
Pjetër BudiQEAP HeimererUniversum


Statistike


Postoje 47,070 upisanih studenta u Univerzitetu Prišine, u akademskoj godini 2011/2012.

4,496 studenta su diplomirali u Bačelor Studijama.

647 studenta su diplomirali na nivou Master u godini 2010/2012.

2738 studenta su upisani u akademskoj godini 2011/2012, u Univerzitetu Prizrena.

Otprilike su 10,000 upisanih studenta u privatnim više obrazovnim institucijama.

Izvor: