Pratite nas:

Tržište rada

Kosovo je blagosloveno sa mladom, veštom, višejezičnom i motivisanom radnom snagom sa jakim preduzetničkim duhom.

Kosovo je blagosloveno sa mladom, veštom, višejezičnom i motivisanom radnom snagom sa jakim preduzetničkim duhom. Uzimajući u obzir visoku dostupnost radne snage i slobodni radni zakon koji uređuje tržište radne snage, zapošljavanje radnika na Kosovu je i efikasno i jednostavno. Prema izveštaju svetske banke o “Vršiti Biznis 2013”, Kosovo može nadigrati većinu svojih susednih država što se tiče jednostavnosti u zapošljavanju novih radnika.

Isto važi i za cenu zapošljavanja suvišnih radnika, koji, jednako sa platom od 7.2 nedelja, ispod je regionalnog proseka.Kosti višaka (nedeljne plate)

Izvor: