Pratite nas:

Pravni Okvir

Dana 17 Februara 2008 godine, Kosovo je proglasilo svoju nezavisnost, postajući zadnja država koja se pojavila nakon raspada Jugoslavije. Proglašenje nezavisnosti je osnovalo Kosovo kao demokratsku, sekularnu i multi-etničku Republiku koja promoviše prava svih zajednica. U Aprilu 2008 godine, Skupština Republike Kosovo je usvojila ustav države, koji je stupio na snagu u Junu 2008 godine.

Dana 17 Februara 2008 godine, Kosovo je proglasilo svoju nezavisnost, postajući zadnja država koja se pojavila nakon raspada Jugoslavije. Proglašenje nezavisnosti je osnovalo Kosovo kao demokratsku, sekularnu i multi-etničku Republiku koja promoviše prava svih zajednica. U Aprilu 2008 godine, Skupština Republike Kosovo je usvojila ustav države, koji je stupio na snagu u Junu 2008 godine.

Kosovski pravni sistem se neprekidno ponovo gradio od 1999 godine. Dok su druge zemlje u regionu morale da prođu težak i komplikovan postupak u izradi od više nego 80,000 kompatibilnih zakona sa odredbama Evropske Unije, Kosovsko zakonodavstvo je već kompatibilno sa EU-om.

Zakonodavstvo na snazi obuhvata:

  • Zakone i odredbe koji su usvojeni od strane Skupštine Republike Kosova;
  • Uredbe koje su proglašene od strane Specijalnog predstavnika Generalnog Sekretara, tokom Privremene Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu;
  • Zakon na snazi na Kosovu, na dan 22 Marta 1989 godine


Svaki zakon je dostupan na Engleskom, Albanskom i Srpskom takođe, i može se naći u elektronskoj verziji na: www.assemblyofkosovo.org

Ovde možete preuzeti zakoni koji se odnose na privredu Kosova.

Izvor: