Pratite nas:

Legalne Forme preduzeća

Slično uobičajenim praksama zemalja EU-a, jedino određena vrsta biznisa može biti registrovana na Kosovu. Prema Zakonu o Organizacijama Biznisa (Br. 02/L-123) ove vrste su: preduzeća jedne osobe, opšte partnerstvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ograničeno partnerstvo i akcionarsko društvo. Karakteristike svake vrste su navedene u gornjoj tabeli.

Slično uobičajenim praksama zemalja EU-a, jedino određena vrsta biznisa može biti registrovana na Kosovu. Prema Zakonu o Organizacijama Biznisa (Br. 02/L-123) ove vrste su: preduzeća jedne osobe, opšte partnerstvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ograničeno partnerstvo i akcionarsko društvo. Karakteristike svake vrste su navedene u gornjoj tabeli.

U skladu sa klauzulama Zakona o stranim investicijama, strane kompanije su dozvoljene da angažuju bilo kakvu aktivnost biznisa domaćem biznisu. Naknadno, ne postoje restrikcije povodom udela kapitala za koje su strani entiteti dozvoljeni da poseduju. Zbog toga, strani entiteti mogu zasnovati filijalu preduzeća i ogranke, na isti način, i na istom stepenu kao slična domaća organizacija biznisa.

Izvor: