Pratite nas:

Vodič za Investitore

Zasnivanje Kompanije Registrovati biznis je i jednostavno i besplatno. Svi biznisi i trgovačka imena su navedeni u Organizaciji za registrovanje biznisa i trgovačkih imena, i osnovne informacije koje se...više
Legalne Forme preduzeća Slično uobičajenim praksama zemalja EU-a, jedino određena vrsta biznisa može biti registrovana na Kosovu. Prema Zakonu o Organizacijama Biznisa (Br. 02/L-123) ove vrste su:...više
Podsticaji Investicije Osnivajući se na Zakon o Porezu na prihod dobiti (Br. 03/L- 162), porez i kapitalni gubici se mogu preneti do sedam uzastopnih poreskih perioda, i moraju biti dostupni za oduzimanje protiv bilo...više
Pravni OkvirDana 17 Februara 2008 godine, Kosovo je proglasilo svoju nezavisnost, postajući zadnja država koja se pojavila nakon raspada Jugoslavije. Proglašenje nezavisnosti je osnovalo Kosovo kao...više
Tržište radaKosovo je blagosloveno sa mladom, veštom, višejezičnom i motivisanom radnom snagom sa jakim preduzetničkim duhom. više
ObrazovanjePostoje tri javna univerziteta na Kosovu, smešteni u Prištini, Peći i Prizrenu. Skoro je usvojen zakon za osnivanje još tri drugih Univerziteta u Mitrovici, Gnjilanu i...više
1