Pratite nas:

Poslovno okruženje na Kosovu

Poslovno okruženje na Kosovu postaje jedan od naj konkurentnijih u regionu.

Poslovno okruženje na Kosovu postaje jedan od naj konkurentnijih u regionu.

Prednosti kao što su odličan porezni sistem, obilni prirodni resursi, brza i laka registracija biznisa i transparentni zakoni nad stranim investicijama, čine Kosovo atraktivnom i prijateljskom okolinom za strane investore.

Za kompanije koje žele da investiraju u lokacijama niskih troškova sa lakim pristupom EU-a, Centralno Evropskim i Balkanskim tržištima, Kosovo predstavlja veoma visoko atraktivnu opciju.

Po prvi put na Kosovu, investitor može da registruje biznis u 2 dana, besplatno i sa nula ovlašćenim kapitalom (za D.O.O).

U izveštaju Svetske Banke pokazatelja Vršenja Biznisa, Kosovo se pomerilo 26 mesta nagore, čineći ga naj dinamičnijim reformatorom u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi.

Izvor: