Pratite nas:

Niske cene operisanja

Glavna prednost Kosovske radne snage je njena niska cena operisanja. Sa prosečnom mesečnom platom koja se procenjuje na 360€, ona je najkonkurentnija u Evropi.

Porez na lični dohodak

Porez na lični dohodak (Zakon Br. 03/L-161) važi za fizička lica koja primaju dohodak od Kosovskih izvora i stranih prihoda koja se primaju od stanovnika Kosova.

Porez na dohodak 0 -10 % (Progresivan)

€0-80= 0%
€80-250 = 4%
€250-450 = 8%
€450+ = 10%

Obavezan penzijski doprinos: 5%

Porez na dividente: 0%

Cena električne energije na 5.5 – 8.5 EVRO centi za kWh (22 centi u EU)

Porez na Dodatu Vrednost

Porez na dodatu vrednost na Kosovu je najniža u regionu. Porez na dodatu vrednost (Zakon Br. 03/L- 146) važi za sve uvoznike i biznise sa godišnjim prometom više od 50,000€. PDV stopa stoji na 16 procenta i naplaćuje se na svu robu i usluge, sa izuzetkom na posebnu poljoprivrednu i kapitalnu robu (za koje je PDV 0 procenta). Izvođači primaju punu PDV naknadu za izvezenu robu.

Mesto PDV Porez na  Prihoda Korporacije Porez Ličnih Prihoda
Kosovo 16% 10% 10%
Makedonia 18% 10% 10%
Serbija 20% 15% 12%
Bosna i Hercegovina  17% 10% 10%
Hrvatska25% 20% 12-40%
Crna Gora17% 9% 9%


Uporođenje poreskih sistema u regionu - 2012

Određeni poreski broj za obezvređenje

Prema Članu 15 zakona o Porezu na dobit preduzeća (Br. 03/L- 162), dozvoljeni iznos kao dobitak obezvređenja za period poreza, treba biti rešen sprovodeći sledeće procente za kapitalne račune pod metodom smanjenja obračuna:

  • Kategorija 1: Zgrade; pet procenta (5%)
  • Kategorija 2: Vozila i kancelarijska oprema; dvadeset procenta (20%)
  • Kategorija 3: Mašinerija i teška prevozna sredstva; petnaest procenta (15%)

Izvor: