Pratite nas:

Infrastruktura

Putna mreža koja se sastoji od 630 km glavnih puteva, je bila ponovo izgrađena u širem stepenu tokom zadnjih godina, sa dodatkom od nekih potpuno novih puteva. Sa izgradnjom autoputa koji veže Albaniju i Srbiju, direktno kroz Kosovo, postaje jedna važna kapija u koridoru koji spaja Jadransko more sa Zapadnom Evropom.

Putna mreža

Putna mreža koja se sastoji od 630 km glavnih puteva, je bila ponovo izgrađena u širem stepenu tokom zadnjih godina, sa dodatkom od nekih potpuno novih puteva. Sa izgradnjom autoputa koji veže Albaniju i Srbiju, direktno kroz Kosovo, postaje jedna važna kapija u koridoru koji spaja Jadransko more sa Zapadnom Evropom.

Železnica

Železnička mreža na Kosovu ima kombiniranu dužinu od 330 km. Ona pokriva celu teritoriju, spajajući i jugo-severne i zapadno-istočne regione. Na južnom delu kao i na severnom delu, železnička linija pruža pristup međunarodnoj železničkoj mreži.

Rehabilitacija i modernizacija koja je u toku, nad Kosovskim sistemom železnice pruža solidnu bazu zadovoljstva za povećanu potražnju usluga logistike. U toku je izgradnja nove linije koja će povezati Prištinu sa lukom na Draču u Albaniji.

Vazdušni Saobraćaj

Pored železničkih i putnih mreža, Kosovo ima moderan međunarodni Aerodrom. Sa više od milion putnika godišnje, Međunarodni Aerodrom Priština je rangiran među naj posećenim Aerodromima u regionu, koji služi nekoliko međunarodnih aero linija i koji nudi letove u najvažnijim Evropskim centrima. Međunarodni Aerodrom Priština je dat pod koncesijom kompaniji „Limak Airport de Lyon“, za period od 20 godina, u razmeni za 100 miliona evra investicija u modernizaciji i proširenju Aerodroma, pomagajući mu da postane regionalni prikupljač u bliskoj budućnosti.

Telekomunikacija


Provajderi 


Mobilni Internet Pošta
Vala PTK PTK
IPKO Ipko Net UPS
Z mobile Kujtesa TNT
  FEDEX
  DHL

Pošta i Telekomunikacije Kosova (PTK)

PTK je bio inkorporisan 2005 godini i još dalje je državno preduzeće. Ona pruža razne telekomunikacione usluge od pošte, fiksne telefonije, mobilne telefonije i interneta.

Operater mobilne telefonije koji je u državnom vlasništvu, VALA je u svojoj zadnjoj fazi privatizacije i uskoro će novi vlasnici posedovati 75% akcija kompanije.

Fiksna mreža trenutno ima 87,121 telefonskih priključaka. Štaviše, postoje 600 javnih telefona postavljenim u javnim oblastima i takođe ih ima 470 po poštama.

The fixed network currently consists of 87,121 telephone connections. Additionally, there are 600 payphones located in public areas as well as 470 in post offices.

IPKO

Druga licenca za fiksnu telefoniju je izdata u 2006 godini, privatnoj kompaniji i internet provajderu IpkoNet. GSM-usluge na Kosovu se trenutno pružaju od kompanije Vala, dodatni deo PTK-a, i IPKO-a, kompanija koja je u posedu Telekoma Slovenije, koja je stekla licencu drugog mobilnog operatera na Kosovu i koja je započela svoje funkcionisanje kasno u 2007 godini. Vala ima više od 1,000,000 pretplatnika, koji većinom koriste pretplatni sistem, dok je IPKO stekao više od 350,000 pretplatnika unutar četiri godina od svog osnivanja.
Električna Energija, Voda i Kanalizacija

Kosovo koristi energetsku mrežu od 220 V i sistem utičnica koji odgovara Nemačkom standardu. Snabdevanje javnom vodom kao i usluge kanalizacije, su uspostavljene širom zemlje.

Izvor: