Pratite nas:

Liberalni Trgovinski Sistem

Liberalni Trgovinski Sistem Kosovo je deo CEFTA od 2007 godine, i takođe benifitira od Autonomnih Trgovinskih Preferencijala (ATP-sa) EU-om i nema carinu sa SAD, takođe ima trgovinske veze sa Japanom, Norveškom i Turskom. Source: Wikipedia

CEFTA

Kosovska vlada je radila u pravcu olakšavanja slobodnog kretanja robe i usluga, preko državnih granica, i time se obavezala za uspostavljanje principa za stabilan razvoj čiste tržišne ekonomije još u veoma ranoj fazi razvoja. Kao rezultat toga, Kosovo trenutno uživa slobodnu trgovinu unutar Centralno Evropskog Sporazuma o Slobodnoj Trgovini - CEFTA – omogućujući svojim proizvođačima da imaju pristup regionalnom tržištu koji obuhvata 28 potrošača, oslobođenih od bilo kakve carine. U 2012 godini, ukupan izvoz sa članovima CEFTA, bio je 102.6 miliona i uvoz je bio 844.6 miliona.

EU - ATP

Kosovo benifitira od ne recipročnog bescarinskog pristupa tržištu EU-a, osnivajući se na režim Autonomne Tržišne Preferencije, Rezolucija EU Kancelarije (ATP) (2007/2000). U 2012 godini, ukupan izvoz u EU je bio 107.4 miliona i uvoz je bio 978.1 miliona.

Sjedinjene Države

Bescarinski pristup tržištu SAD. U 2011 godini, ukupan izvoz u SAD je bio 0.25 miliona i uvoz je bio 46.9 miliona.

Japan i Norveška

Tržišne veze sa Japanom i Norveškom, kvantitativna i kvalitativna ograničenja preostaju na snazi za jedino veoma limitirani broj robe. U 2012 godini, uvoz iz Norveške je bio 3.69 miliona.

U 2012 godini uvoz iz Japana je bio 16.9 miliona.

Turska

Sporazum slobodne trgovine sa Turskom će započeti na datum 1 Januara, 2014 godine.

Izvor: