Pratite nas:

Zašto na Kosovu

Liberalni Trgovinski SistemLiberalni Trgovinski Sistem Kosovo je deo CEFTA od 2007 godine, i takođe benifitira od Autonomnih Trgovinskih Preferencijala (ATP-sa) EU-om i nema carinu sa SAD, takođe ima trgovinske veze...više
Jedno strateško mestoSmeštena u srcu Balkana, Kosovo spaja most između Jugoistočnih Evropskih zemalja.više
InfrastrukturaPutna mreža koja se sastoji od 630 km glavnih puteva, je bila ponovo izgrađena u širem stepenu tokom zadnjih godina, sa dodatkom od nekih potpuno novih puteva. Sa izgradnjom autoputa...više
Stanovništvo Kosovo ima najmlađe stanovništvo u Evropi sa 70 odsto stanovništva koje je ispod 35 godina. više
Niske cene operisanja Glavna prednost Kosovske radne snage je njena niska cena operisanja. Sa prosečnom mesečnom platom koja se procenjuje na 360€, ona je najkonkurentnija u Evropi. više
Zakonodavstvo i SporazumiAprila 2006 godine, Vlada Kosova je izradila zakon o stranim investicijama (Zakon Br. 02/L-33).više
Poslovno okruženje na KosovuPoslovno okruženje na Kosovu postaje jedan od naj konkurentnijih u regionu.više
Ekonomska stabilitetRealan razvoj ekonomije, meren prema bruto domaćem proizvodu (BDP), je bio povoljan u zadnjim godinama, pokazujući pozitivan i neprekidan trend povećanja, uprkos međunarodne...više
1