Pratite nas:

NOVA OFAZNIZVA

"Tokom oktobra i novembra imaćemo novu ofanzivu lobiranja. Posetićemo i mnoge druge zemlje koje nisu priznale Republiku Kosovo. Učestvovaćemo na mnogim međunarodnim forumima i konferencijama sa ciljem povećanja broja priznanja. Dakle, forsiraćemo međunarodni subjektivitet Kosova“, kazao je ministar spoljnih poslova Kosova, Enver Hodžaj. On je najavio da će u narednim mesecima stići nova priznanja od islamskih zemalja iz Azije, Afrike i Latinske Amerike.

Intervju Envera Hodžaja za "Epoka e re"

Priština, 30. septembar – Ministar spoljnih poslova Kosova, Enver Hodžaj je najavio da će tokom oktobra i novembra započeti nova ofanziva lobiranja kosovske diplomatije prema zemljama koje nisu priznale državu Kosovo.

U ovom intervjuu za "Epoka e re", po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, kazao je da je dobio obećanja o novim priznanjima države Kosovo. „Naši susreti su obuhvatili političku geografiju zemalja Afrike, Latinske Amerike, Srednjeg Istoka, islamskih država i Azije. Od svih tih zemalja smo dobili izraze spremnosti da bi neke od njih u budućem periodu mogle brzo da donesu odluku o priznavanju Republike Kosovo“, kazao je Hodžaj, dodajući da će do kraja godine ove zemlje javno objaviti priznanja. Hodžaj je izjavio da je Ministarstvo spoljnih poslova u veoma dinamičnom procesu proširivanja diplomatskih odnosa sa zemljama koje su priznale državu Kosovo, što znači da je sada započela detaljna analiza sa kojim zemljama ćemo uspostaviti diplomatske odnose u narednim mesecima.

Ministar Hodžaj je govorio i o tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije. Povlačenje delegacije Srbije iz tehničkog dijaloga je ocenjeno kao tipičan dokaz da se srpska politika na Balkanu nije promenila u poslednjih 20 godina. Hodžaj je uputio poziv međunarodnoj zajednici da upotrebi mnogo tvrđi jezik i stav prema nekonstruktivnom ponašanju koje praktikuje Srbija u procesu tehničkog dijaloga.

Hodžaj je demantovao glasine da će ovaj dijalog prerasti u politički dijalog. Šef kosovske diplomatije je kazao da je ovaj dijalog započet u skladu sa Rezolucijom OUN i da je njegov mandat tehnički. „Dijalog je započet kao tehnički i ostaće takav. Svako ko govori drugačije u stvari ne govori jezikom činjenica“, kazao je Hodžaj.

"Epoka e re": G. Hodžaj, vratili ste se iz posete Njujorku zajedno sa predsednicom, premijerom i zamenikom premijera Pacolijem. Koliko je ova poseta bila uspešna za državu Kosovo?

Hodžaj: Ovo je bila izvanredno važna poseta za državu Kosovo.

Tokom ove posete, predsednica, premijer, zamenik premijera Pacoli i ja smo imali veoma zgusnut raspored. Svi smo imali brojne sastanke. Susreli smo se sa generalnim sekretarom Ban Ki-Munom, upoznali smo ga sa procesom izgradnje državnosti Kosova, sa politikom stabilnosti koju vodi Kosovo, sa stanjem koje je nastalo na severu kao rezultat direktnog mešanja Srbije preko nelegalnih i kriminalnih struktura u tom delu zemlje, kao i sa spremnošću Vlade Republike Kosovo da proširi suverenitet na celu teritoriju Kosova.

Takođe, mogu da vam kažem da smo imali izuzetno važan sastanak sa državnom sekretarkom SAD, gospođom Klinton, koju smo upoznali sa važnim političkim, ekonomskim i državotvornim procesima na Kosovu. Tokom ove posete imali smo mogućnost da se susretnemo sa brojnim predsednicima, premijerima, ministrima više država koje su priznale Republiku Kosovo. Naš fokus bio je na susretima sa što više delegacija zemalja koje nisu priznale Republiku Kosovo. Naši susreti su obuhvatili političku geografiju zemalja Afrike, Latinske Amerike, Srednjeg Istoka, islamskih država i Azije. Od svih tih zemalja smo dobili izraze spremnosti da bi neke od njih u budućem periodu mogle brzo da donesu odluku o priznavanju Republike Kosovo.

"Epoka e re": Da li smatrate da se sada krećemo ka novim priznanjima?

Hodžaj: Mislim da će do kraja ove godine biti objavljena nova priznanja. Imamo tačne potvrde da su neke od tih zemalja u procesu donošenja odluke o priznavanju države Kosovo. Dakle, imamo nekoliko islamskih zemalja iz Azije, Afrike i Latinske Amerike koje će u narednim mesecima priznati državu Kosovo. Verujem da će do kraja ove godine biti objavljene njihove odluke o priznanju. Sigurni smo da su sada u procesu donošenja odluke.

"Epoka e re": Možemo da očekujemo da ćemo do kraja godine stići do broja od 100 priznanja?

Hodžaj: Od početka sam zauzeo stav da nikada nisam bio pobornik toga da se pitanje broja priznanja svede na debatu o brojevima. Od kada je Ministarstvo spoljnih poslova pokrenulo, a Vlada Kosova usvojila strategiju za okončanje procesa međunarodnog priznanja Republike Kosovo, mi smo intenzivno radili. Lobirali smo u svim delovima sveta. Posetili smo sve moguće države koje su bile spremne da nas prime.

Tokom oktobra i novembra imaćemo novu ofanzivu lobiranja. Posetićemo i mnoge druge zemlje koje nisu priznale Republiku Kosovo. Učestvovaćemo na mnogim međunarodnim forumima i konferencijama sa ciljem da povećamo broj priznanja. Dakle, forsiraćemo međunarodni subjektivitet Kosova. Za nas nikada nije bila u pitanju debata o broju priznanja. Naš cilj bio je i dalje je da lobiramo bez prestanka. Da pokažemo svetu da ova država ide putem evropskih integracija.

Jedna važna stvar je da Republika Kosovo u spoljnoj politici treba snažno i dalje da forsira svoje posebne veze sa SAD. Takođe, radimo intenzivno na jačanju strateškog partnerstva sa Evropskom unijom. Radimo intenzivno na jačanju strateškog partnerstva sa Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom, Italijom, kao i sa drugim zemljama koje su ključne za Evropsku uniju. Ali u isto vreme činimo napore da promovišemo i predstavimo Republiku Kosovo i u drugim delovima sveta. Ideja je da se ojača ono što je postignuto do sada i da dalje proširujemo političku geografiju, koja je sada globalno veoma povoljna po Kosovo.

"Epoka e re": Najavljena su priznanja od Nigerije, Gabona i Obale Slonovače, ali verbalne note još nisu stigle u Ministarstvo spoljnih poslova. Gde je problem!?

Hodžaj: g. Pacoli i ja smo se susreli sa predsednikom Obale Slonovače pri čemu je on potvrdio da je doneta odluka o priznavanju države Kosovo. Kada će stići verbalne note, to je pravno proceduralno pitanje te zemlje. Ali prema informacijama koje sam dobio od zamenika premijera Pacolija te zemlje su donele pozitivnu odluku o priznanju.

"Epoka e re": G. Hodžaj, kada ćemo imati nove korake na planu uspostavljanja diplomatskih odnosa sa državama koje su priznale Republiku Kosovo?

Hodžaj: U ovom trenutku imamo diplomatske odnose sa oko 40 država. Nalazimo se u veoma dinamičnom procesu proširenja diplomatskih odnosa. Neki od naših ambasadora u nekim zemljama su već uspostavili diplomatske odnose.

Diplomatski odnosi mogu da se uspostave putem potpisivanja posebnih akata, bilo kroz proces akreditacije ambasadora, ili kroz posebne modalitete koje imaju neke države.

Ministarstvo spoljnih poslova je izvršilo detaljnu analizu sa kojim zemljama treba da uspostavimo diplomatske odnose u narednim mesecima. Sve naše ambasade kao i svi departmani u Ministarstvu dobili su preporuku od mene kao ministra kako da rade na tom planu.

Podrazumeva se da su u našoj misiji uspostavljanje diplomatskih odnosa i negovanje istinskih političkih odnosa prvi koraci. Veoma smo zainteresovani da imamo snažnu ekonomsku, trgovinsku, kulturnu i obrazovnu saradnju sa svim državama koje su priznale Republiku Kosovo. Veoma smo zainteresovani da između naroda Kosova i brojnih naroda drugih država imamo snažne institucionalne veze.

"Epoka e re": Kakvu podršku ste dobili od SAD za vođenje tehničkog dijaloga. Na poslednjem sastanku nije učestvovala delegacija Srbije. Da li mislite da će Srbija i dalje nastaviti sa starom politikom?

Hodžaj: Dijalog treba posmatrati iz perspektive iz koje je on započet. Septembra prošle godine doneta je rezolucija koju je usvojila Generalna skupština OUN, kojom se pozivaju dve zemlje na vođenje tehničkog dijaloga sa ciljem rešavanja praktičnih svakodnevnih životnih problema, kao i sa ciljem približavanja dve zemlje u pogledu evropskih perspektiva.

Povlačenje Srbije iz tehničkog dijaloga, do kojeg je došlo na prethodnom sastanku, je tipičan dokaz da se srpska politika na Balkanu nije promenila u poslednjih 20 godina. Srpska politika i dalje sledi ciljeve bez granica, sa beskrajnim bezgraničnim ambicijama. Mislim da je zadatak međunarodne zajednice da upotrebi mnogo tvrđi jezik i stav prema nekonstruktivnom ponašanju koje praktikuje Srbija u procesu tehničkog dijaloga.

Ono što je kazao g. Kuper o neuspehu poslednjeg sastanka dijaloga bilo je pominjanje tačne adrese odgovornosti za neodržavanje dijaloga, odnosno Vlade Srbije i Beograda.

Mislim da i dalje treba oblikovati stav evropskih država jer je dijalog jedina mogućnost da se reše neki od tehničkih problema koji postoje između dve nezavisne zemlje. Ono što smo do sada videli je da srpska delegacija insistira da se razgovara o graničnim prelazima 1 i 31. Ali ova vrsta pokušaja nije dobila ničiju podršku, ni evropsku ni američku.

"Epoka e re": Kosovske institucije su odlučile da tehnički dijalog ne može da se vrati na politički. Srbija insistira da se razgovara o severu a to pretvara dijalog u političko pitanje?

Hodžaj: Svako ko zna da je dijalog započet u skladu sa Rezolucijom OUN zna da je mandat ovog dijalog tehnički, odnosno praktičan. To je dijalog između dve suverene zemlje. Ista rezolucija u prvom delu pozdravlja i prihvata odluku Međunarodnog suda pravde da je proglašenje nezavisnosti Kosova urađeno u skladu sa međunarodnim pravom i da je nezavisnost Kosova činjenica. Nezavisnost Kosova treba razumeti u procesu raspada bivše Jugoslavije i rađanja nezavisnih država u regionu. Konačno, Crna Gora  2006. godine i Kosovo 2008. godine, kao poslednje poglavlje raspada bivše Jugoslavije i izgradnje država u ovom delu Evrope. Dijalog je započet kao tehnički i ostaće takav. Ovakav mandat dijaloga je u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija. Svako ko govori drugačije u stvari ne govori jezikom činjenica.

"Epoka e re":
Dakle ovaj dijalog  neće biti o pitanju severa?

Hodžaj: Stanje koje je stvoreno na severu treba razumeti na direktan način. Nelegalne i kriminalne strukture koje postoje na severu, su ostaci situacije koja je preovladavala na Kosovu i na Balkanu. Ta situacija je situacija koju je stvorio Miloševićev režim. Nelegalne i paramilitarne strukture na severu su iz doba kada je Milošević bio na vlasti. Mi se nećemo povlačiti. Posle odluke od 25. jula preduzeti su prvi odlučujući koraci da Kosovo uspostavi autoritet na severu zemlje. Mislim da u buduće treba implementirati Ahtisarijev paket, kao jedini politički okvir za integraciju manjina. Dakle, biće osnovana opština u severnoj Mitrovici, što će omogućiti tamošnjoj srpskoj zajednici da u okviru Ahtisarijevog paketa učestvuje u institucionalnom životu Republike Kosovo. To je jedini put. Ahtisarijev plan je konačan plan koji ima snažnu međunarodnu podršku, koji je usvojio generalni sekretar OUN u vreme kada je izrađen. Nastavićemo sa uspostavljanjem vlasti institucija Republike Kosovo na celoj našoj teritoriji.

("Epoka e re")

Kosovo hofft nun auf UN-Mitgliedschaft„Serbien muss sich endlich entscheiden“ Enver Hoxhaj, der Außenminister des Kosovo, über die Verhandlungen zwischen Pristina und Belgrad. Kosovos Außenminister: "Serbien muss noch mehr machen"