Pratite nas:

Necemo prihvatiti bilo kakvo mešanje

Paljenje granicnog prelaza na Jarinju od strane paralelnih srpskih struktura ne treba posmatrati samo iz perspektive granicnog prelaza, vec i kao mešanje srpske države u dešavanja na teritoriji Kosova što predstavlja kršenje suvereniteta i deo je aktivnosti koju vec šest meseci promoviše predsednik Tadic, kazao je u intervjuu za Kosovapress ministar spoljnih poslova Kosova, Enver Hodžaj.

Njujork, 31. jul 2011. (Kosovapress)

Kosovapress: g. ministre, možete li da iznesete detalje u vezi sa vašim susretom sa generalnim sekretarom OUN?

Hodžaj: Tokom ovog susreta pokušao sam da upoznam sekretara da ono što se desilo poslednjih dana kada je zapaljen jedan granicni prelaz od strane paralelnih srpskih struktura i direktno od strane Vlade Srbije ne treba posmatrati samo iz perspektive granicnih prelaza i carinskih punktova, vec i kao mešanje srpske države unutar teritorije Republike Kosovo, što predstavlja kršenje suvereniteta i deo je plana koji vec šest meseci promoviše predsednik Tadic i drugi zvanicnici srpske vlade, što je plan koji za cilj ima agresiju na Republiku Kosovo i plan koji za cilj ima odvajanje severa Kosova i njegovog pripajanja Srbiji. Ja sam pokušao da poslednje dogadaje predstavim iz šire perspektive, a ne da se on posmatra samo kao situacija do koje je došlo na granici.

Kosovapress: Susreli ste se sa generalnim sekretarom OUN dan posle njegovog susreta sa Jeremicem. Jeremic je u svojoj jucerašnjoj izjavi kazao da je Tadiceva izjava dobro primljena i da je pohvaljena. Tokom susreta sa sekretarom, da li je pomenuta rezolucija 1244 SB i šta je receno o intervenciji specijalnih policijskih jedinica Kosova na severu u cilju zaštite teritorijalnog integriteta?

Hodžaj: Republika Kosovo je nezavisna i suverena država koju je priznalo 77 država koje su clanice OUN, a i generalni sekretar odražava stav koje te države imaju prema Republici Kosovo. Pored toga, i ja sam pokušao da ga detaljno informišem o dešavanjima u Republici Kosovo. U ovom slucaju odluka vlade da poštuje reciprocne mere i sprovede odluku vlade o postavljanju granicne policije i carine, je nešto što je u potpunom skladu sa Ahtisarijevim planom i sa Ustavom Republike Kosova. Pokušao sam da sekretara upoznam sa našim stavom i razume se da na tom sastanku nije bilo reci o tome šta je on razgovarao sa nekim drugim, a još manje neko drugi ima pravo da govori u ime Republike Kosovo.
Moj stav bio je da dok Priština nema za cilj da kontroliše život u Beogradu, tada i Beograd treba da prekine svoje pokušaje da kontroliše život na Kosovu.

Lokalni Srbi su tokom poslednjih 20 godina korišceni kao instrument i da se u ime njihove zaštite interveniše u svim državama u regionu. Ove dve poslednje decenije je u ime zaštite lokalnih Srba u bivšoj Jugoslaviji, Srbija intervenisala i u Hrvatskoj i u Bosni. Takode je intervenisano i u Republici Kosovo. Zatim, granice u regionu su jednom i zauvek odredene, teritorijalni integritet je zavšena tema, a region treba da ima evropsku perspektivu, a stav Vlade Republike Kosovo je da kroz dijalog uz posredovanje Evropske unije rešava sve razlike u vezi prakticnih i tehnickih pitanja, i spremni smo da nastavimo dijalog kao što smo to i do sada radili.
Ne prihvatamo nikakvo mešanje i nikakav plan srpske agresije na teritoriju Republike Kosovo i nikada necemo prihvatiti bilo kakav vid izdvajanje dela teritorije Republike Kosovo, koji je deo suverene i nezavisne države koju je priznalo 77 država.

Kosovapress: Vratimo se na jucerašnji dan kada ste se susreli i sa predsednikom Saveta bezbednosti OUN, da li je kao što ste ocekivali pomenuta Rezolucija 1244 pošto je to rezolucija koju je donelo ovo telo, da li oni žele da ogranice da nadležni kosovski organi prošire svoje aktivnosti na ceoj teritoriji Kosova?

Hodžaj: Tokom ovog susreta nije pomenuta Rezolucija 1244, ali prema Rezoluciji 1244, Republika Kosovo je jedna jedinstvena carinska zona i prema ovoj rezoluciji i pitanje carinskog pecata je rešeno pitanje, a i specijalni predstavnik OUN Zanijer je direktno saopštio Vladi Srbije da je pitanje carinskog pecata i za OUN rešeno pitanje.

Kosovapress: Da li ce razgovori koji su prekinuti biti nastavljeni i posle nastanka situacije na severu Kosova?

Hodžaj: Republika Kosovo je posvecena miru, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Veoma smo rešeni da imamo dobre odnose sa svim državama u regionu. Veoma smo rešeni da gradimo normalne odnose i sa Republikom Srbijom. Ne prihvatamo politiku dominacije jedne nacije nad drugim nacijama. Ova politika pripada prošlosti i smatramo da je dijalog instrument koji ce doprineti rešavanju prakticnih i tehnickih problema. Tokom sledece nedelje g. Kuper dolazi u Prištinu i videcemo kakakav je njegov plan i predlog da se ide dalje. Vlada Kosova ostaje posvecena tome da putem dijaloga reši sve probleme koji su u interesu gradana obe zemlje. Ali, ni na koji nacin nismo zainteresovani za bilo kakve politicke pritiske, manipulacije srpskih gradana i mešanje države jer u Evropi nema nijedne zemlje u kojoj druga zemlja želi da nametne suverenitet drugoj suverenoj zemlji. Ne prihvatamo takvo mešanje i Vlada Kosova je rešena da ne odstupi od takvog svog stava u bilo kom vidu.

Kosovapress: Poslednja izjava EULEX-a je protiv poslednjih poteza koje je preduzela Vlada Kosova u cilju ocuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. S druge strane Ministarstvo spoljnih poslova kaže da smo protiv UNMIK-a i da je istekao rok. Šta mislite o EULEX-u, imate li bilo kakav službeni stav u vezi sa ovom misijom, ili treba poboljšati odnose iako je reagovanje EULEX-a bilo veoma oštro kada je proglasio nezakonitim slanje specijalnih policijskih jedinica Kosova?

Hodžaj: Nisam video takvu izjavu EULEX-a jer sam juce ceo dan bio na putu i pošto nemam originalni tekst izjave mislim da je bolje da se uzdržim od komentara, ali još jednom mogu da naglasim da je EULEX snažan partner Republike Kosovo, a naš evropski put podrazumeva da moramo da imamo veoma dobru saradnju sa EULEX-om.

Kosovapress: Da li to znaci da to nece uticati na konacan stav koji ce zauzeti Vlada Kosova u vezi ocuvanja teritorijalnog integriteta?

Hodžaj: Vlada Kosova predstavlja jednu nezavisnu i suverenu državu, dok EULEX ima misiju u skladu sa Ahtisarijevim planom i u sladu sa tim pomaže Republici Kosovo u sprovodenju vladavine prava, a  za nas je od kljucne važnosti i presudno da u bilo kom vidu imamo saradnju sa svim relevantnim partnerskim institucijama. Za Republiku Kosovo bio bi pogrešan pristup ako bi naše evropsko partnerstvo zbog loše saradnje sa EULEX-om moglo da se dovede u sumnju kada se radio našoj evropskoj buducnosti. Stave je Vlade Republike Kosovo da je EULEX partner sa kojim treba tesno saradivati. Ukoliko postoje razlike u pojedinim fazama, to su razlike u odredenom trenutku, ali ni u kom obliku nisu razlike u pogledu naše vizije za evropsko Kosovo.

Kosovapress: Posle ovih važnih sastanaka, kakva je vaša poruka Albancima i ostalim zajednicama na Kosovu?

Hodžaj: Gradani Kosova treba da budu sigurni da ce njihova vlada štititi državne interese Republike Kosovo na svaki nacin. Ali u isto vreme smo veoma zainteresovani da Kosovo bude gradanska, multietnicka država, koja pripada svima, a i aktivnosti Vlade Kosova na severu su za dobro lokalnih Srba, za mir i ekonomski razvoj. Svi gradani Kosova treba da veruju institucijama Republike Kosovo uprkos tome što se Kosovo suocava sa ozbiljnim izazovima poslednjih dana. Kosovo ce uvek biti prisutno i u našim institucijama moramo da budemo jedinstveni kada se radi o pitanjima državnog interesa i uvek moramo da ucinimo maksimalne napore da uložimo pozitivnu energiju u zaštitu i promovisanje državnih interesa. Radanje države Kosovo bio je težak proces za koji je mnogo žrtvovano i treba da cinimo maksimalne napore da zaštitimo i promovišemo našu državu./Q.Doda/
 

Enver Hoxhaj: EU muss sich stärker in der Ukraine engagieren"Serben haben Kosovo als Realität akzeptiert"Kosovos Außenminister: "Serbien muss noch mehr machen"