Pratite nas:

Uskoro 5 priznanja

Ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj je najavio da se u narednim nedeljama očekuje da Kosovo dobije još pet novih priznanja. ”U narednim nedeljama očekuje se da pet zemalja javno priznaju Kosovo“, kazao je Hodžaj navodeći da je u međuvremenu MSP izradilo plan rada sa ciljem povećanja broja priznanja Republike Kosovo. U očekivanju priznanja, Hodžaj naredne nedelje putuje u Njujork gde će učestvovati u redovnom zasedanju Saveta bezbednosti

Priština, 3. februar – Ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj je kazao da će Kosovo u međunarodnoj areni i u regionalnoj saradnji biti predstavljeno samo kao republika, kao što to predviđa Ustav.

U ovom intervjuu za „Epoku e re“, Hodžaj je kazao da je neprihvatljivo uklanjanje naziva republika za šta se zalaže Srbija. "Priznanje Kosova je politička i geografska realnost. Dakle to je nepovratna činjenica. Kosovo će u svakom predstavljanju u međunarodnoj areni biti predstavljeno svojim državnim simbolima, sa nazivom republika.

Niko ne treba da se boji u vezi sa tim. Radimo da ojačamo naziv republika“, kazao je Hodžaj koji je najavio da se u narednim nedeljama i mesecima očekuje da Kosovo prizna još pet zemalja. „U narednim nedeljama i mesecima očekuje se da još pet zemalja javno priznaju Kosovo“, kazao je Hodžaj.

On je govorio i o procesu okončanja nadzirane nezavisnosti. Prema njemu, domaće institucije su dobile snažnu podršku Međunarodne upravne grupe da se tokom 2012. godine okonča nadzirana nezavisnost. Istovremeno je kazao da naredne nedelje putuje u Njujork da bi učestvovao u radu redovnog zasedanja Saveta bezbednosti.

“Epoka e re”: G. Hodžaj, koji su prioriteti MSP za ovu godinu?

Hodžaj: Prvi prioritet za ovu godinu je okončanje procesa potpunog priznanja Republike Kosovo. U tom cilju smo utvrdili plan rada na osnovu kojeg planiramo da budemo u svakom delu sveta sa ciljem da povećamo broj priznavanja Republike Kosovo. Neke zemlje su u postupku donošenja odluke o javnom priznavanju. U narednim nedeljama očekuje se da pet zemalja javno prizna Kosovo.

Naš drugi prioritet je učlanjivanje Kosova u političke, finansijske, ekonomske, trgovinske, obrazovne, kulturne i sportske organizacije. Tokom ove godine imamo veoma dinamičan plan rada. Podnećemo prijave za članstvo u više organizacija. U tom kontekstu imamo konkretan plan rada, poznati su kriterijumi i standardi. U isto vreme vodili smo razgovore sa partnerima Republike Kosovo koji podržavaju Kosovo u procesu učlanjivanja u te organizacije. Priznanje i stvarno učlanjivanje će realno i u celini ispuniti napore Kosova da postane punopravni partner zajednice naroda ili država u svetu.
Naš treći prioritet biće privlačenje što više investicija u Republiku Kosovo. U tom cilju smo izradili novu strategiju u okviru ekonomske diplomatije, gde planiramo održavanje više konferencija ili ekonomskih foruma sa investitorima u nekim evropskim zemljama kao što su: Mađarska, Nemačka, Francuska, Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Takođe, planiramo da održimo investicionu konferenciju i u Japanu. Očekuje se da ovakve konferencije budu održane i u zalivskim zemljama, Saudijskoj Arabiji, Emiratima, Kuvajtu i u Kataru.

Planirali smo da takvu konferenciju održimo i u Njujorku ili u Vašingtonu sa ciljem da i tamo promovišemo ideje o investicijama na Kosovu. Jedan od naših fokusa kao Ministarstva spoljnih poslova biće ne samo jačanje naših bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU, već iznad svega i jačanje odnosa Republike Kosovo sa institucijama EU. Vizna liberalizacija i ugovorni odnosi su za nas ključni.

Tokom ove godine uradićemo puno da se Kosovo učlani u Evropsku banku za razvoj i rekonstrukciju. Pored ovoga, smatramo da je potrebno da MSP zajedno sa Ministarstvom za integracije i ostalim ministarstvima izvrši potreban pritisak da Kosovo potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je pravi okvir za integraciju u Evropu.

“Epoka e re”: Koliko je Republika Kosovo uspela u ovoj saradnji i sa zemljama regiona da ojača položaj Kosova u regionu?

Hodžaj: Smatram da sa zemljama regiona treba još više da jačamo saradnju, ne samo političku, već i diplomatsku i ekonomsku. Ove godine sam posetio Crnu Goru i Albaniju. Narednih meseci imamo brojne aktivnosti koje će ojačati položaj Kosova u regionu. U okviru jačanja međunarodnog subjektiviteta Kosova, smatram da će to dovesti do uspostavljanje diplomatskih odnosa sa više država koje su priznale Republiku Kosovo. Potpisaćemo više sporazuma koji su u izradi a koji su pokrenuti prošle godine. U okviru javne diplomatije organizovaćemo nekoliko konferencija sa fokusom na predstavljanje realne i objektivne slike o Republici Kosovo u nekim zemljama u svetu kao i dovođenje nekih ključnih ličnnosti iz sveta politike, ekonomije, medija ali i prijatelja Kosova, koji treba da promovišu državu Kosovo u međunarodnoj areni.

“Epoka e re”: Da li imate pripremljen plan za lobiranje ove godine?

Hodžaj: Prošle godine sam posetio 34 države na poziv ministara spoljnih poslova. Ne znam da je neki od ministara u regionu bio u zvaničnoj poseti u 34 države. Osim toga susreo sam se sa oko 60 ličnosti, uključujući predsednike, premijere i ministre spoljnih poslova koji još nisu priznali Republiku Kosovo. Zatim, posetio sam i više zemalja koje nisu priznale Kosovo. Neke posete su bile javne, a bilo je i onih koje nisu bile javne iz više razloga. I za ovu godinu imamo tačan plan lobiranja. U više zemalja u svetu, bilo da se radi o Latinskoj Americi, Srednjem istoku, Aziji ili Africi, kao predstavnici Kosova uputićemo naš zahtev za priznanje. Imamo neke datume, neke zemlje su blizu potvrđivanja, i njih ćemo posetiti tokom narednih nedelja.

“Epoka e re”: G. Hodžaj, dok govorite kako ćete predstavljati Republiku Kosovo u svetu, očekuje se da u regionu naša država bude predstavljena samo sa jednom fusnotom...

Hodžaj:
Smatram da je stav premijera Vlade Republike Kosovo bio veoma jasan u tom pogledu. Kosovo je nezavisna i suverena država. Priznanje Kosova je politička i geografska realnost, dakle to je nepovratna činjenica. Kosovo će u svakom predstavljanju u međunarodnoj areni biti predstavljeno svojim simbolima, sa nazivom republika. Niko ne treba da se boji u vezi sa tim. Radimo da ojačamo naziv republika.

“Epoka e re”: Koliko je opasno ukoliko Kosovo pristane da bude predstavljeno u regionu samo sa fusnotom?

Hodžaj:
Republika Kosovo je ušla u tehnički dijalog sa Republikom Srbijom koji se bavi i pitanjem regionalne saradnje. Dakle, mogu da vas uverim da je tokom susreta koji je premijer Tači imao sa specijalnim izaslanikom gospođe Ešton, g. Kuperom bilo veoma jasno da je za nas neprihvatljivo uklanjanje naziva republika. Kosovo će biti predstavljeno kao država na svakom međunarodnom sasanku ili konferenciji.

“Epoka e re”: Na severu još uvek nije uspostavljen red i zakon. Kakve korake predviđa Vlada Kosova u ovoj godini?

Hodžaj: Stanje na severu svakako nije promenjeno u smislu uklanjanja barikada, iako treba imati u vidu da ono što se dogodilo u junu 2011. godine suštinski promenilo situaciju, zbog činjenice da je to bio najvažniji čin u uspostavljanju teritorijalnog suvereniteta Republike Kosovo. Realno, 2011. godina je bila uspešna za Kosovo, ali treba da vršimo međunarodni pritisak da barikade na severu budu uklonjene na svaki mogući način.

“Epoka e re”:
Kako stanje na severu utiče na sliku o Kosovu?

Hodžaj: I prošle i ove godine utvrdili smo sve stavove koje su doneli Vlada, predsedništvo, Skupština Kosova i građani Kosova o tome da situacija na severu zemlje može da dovede u pitanje celu bezbednosnu arhitekturu na Balkanu.

Ukidanje paralelnih struktura, povlačenje policije, paramilitarnih formacija i pripadnika MUP-a Srbije je nešto što je u poslednje vreme dobilo podršku i od 25 država koje podržavaju okončanje procesa nadgledane nezavisnosti Kosova. To znači da postoji značajan napredak na severu. Situacija na severu nije nepoznata mnogim relevantnim državama koje su državni akteri, pa stoga i relevantni na međunarodnoj sceni. Tokom ove godine, bilo u Savetu bezbednosti, bilo tokom susreta sa ministrima spoljnih poslova podićićemo Glas Vlade Kosova da je ukidanje paralelnih struktura neophodnost do koje mora da dođe.

“Epoka e re”:
Da li smatrate da su institucije Kosova postigle kapacitete potrebne za okončanje nadzirane nezavisnosti do kraja ove godine?

Hodžaj: Razgovore oko okončanja nadzirane nezavisnosti treba posmatrati i u geografskom, političkom, istorijskom, društvenom i kulturnom kontekstu. Ako uzmemo u celini susret u Beču od 24. januara, zaključke koji proizilaze sa tog susreta, snažnu i jednoglasnu podršku svih zemalja članica Međunarodne upravne grupe, jasno se vidi da će se tokom 2012. godine okončati nadzirana nezavisnost. Susret premijera Tačija sa partijskim liderima na Kosovu do kojeg je došlo ovih dana, donošenje rezolucije u Skupštini Kosova i podrška takvom procesu kao i preuzimanje potrebnih obaveza, realno govore da je Kosovo u poslednje četiri godine formiranja i izgradnje svoje državnosti ostvarilo značajan napredak.

Naša država je danas mnogo jača nego što je to bila pre četiri godine. Rad koji smo obavili na sprovođenju Ahtisarijevog plana, institucionalne, ekonomske, socijalne i političke stabilnosti je skoro neuporediv sa ostalim zemljama u regionu.

Ako uporedimo napredak koji je ostvarilo Kosovo u ove četiri godine sa nazadovanjem u Bosni u poslednjih 16 godina, tada nema nikakve dileme oko okončanja međunarodne misije nadgledanja nezavisnosti. Takođe, upoređujući sa izazovima koje ima susedna država Makedonija u stvaranju multietničkog društva, smatram da smo među najuspešnijim primerima u regionu.

“Epoka e re”:
G. Hodžaj, tokom naredne nedelje, u sredu, učestvovaćete u radu redovnog zasedanja Saveta bezbednosti. Kako ste se pripremili za ovaj susret?

Hodžaj: Na narednom zasedanju Saveta bezbednosti razgovaraće se o izveštaju generalnog sekretara OUN. Moj zadatak je da kao ministar spoljnih poslova upoznam prisutne sa napretkom koji je učinila Republika Kosovo u ovom periodu na konsolidaciji državnosti, u oblasti jačanja svog međunarodnog subjektiviteta, u tehničkom dijalogu sa Srbijom. Takođe, upoznaću prisutne i sa situacijom na severu zemlje koja je nažalost ostala nepromenjena. Takođe, govoriću i o uspesima koje je na evropskom planu postigla Republika Kosovo tokom 2011. godine i o činjenici da je 2012. godina za Vladu Kosova godina evropskog Kosova. 

Kosovo hofft nun auf UN-Mitgliedschaft"Serben haben Kosovo als Realität akzeptiert"„Die Mehrheit will eine Normalisierung“