Pratite nas:

Hodžaj: „Ideje iz vremena Miloševića”

Piše Helmar Dumbs

Beč, 24. novembar - Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj optužio je Beograd za napetu situaciju na severu.

„Di Prese“: Opštine na severu Kosova u kojima dominiraju Srbi zapretile su da će da proglase nezavisnost. Koliko ih ozbiljno treba shvatiti? Kako biste na to reagovali vi u Prištini?

Enver Hodžaj:
Takve izjave smatram apsurdnim, ne treba ih uzeti ozbiljno. Određene bezbednosne strukture, koje su nelegalne i paravojne, pokušavaju da time ucene međunarodnu zajednicu. Kada je reč o severu, misli se na tri opštine koja se mogu uporediti sa tri sela u Austriji. Te nelegalne strukture već 12 godina drže srpske građane kao svoje taoce, time što ih sprečavaju da učestvuju u demokratskim institucijama Kosova. Krajnje je vreme da Srbija raspusti te strukture.

„Di Prese“: Stav Srbija u poslednje vreme može se shvatiti na sledeći način: Imamo uticaj na severu, ali ne i kontrolu?

Enver Hodžaj: Ja ne mislim da je to tako. Već 12 godina Beograd je odgovoran za situaciju na severu. Čak i sadašnje blokade su postavljene na predlog i uz podršku Vlade Srbije.

„Di Prese“: Prema vašem mišljenju, da li postoji razlika između nacionalističke vlade iz 2008. godine i ove proevropske Vlade?

Enver Hodžaj: Kada je reč o Kosovu, mi ne vidimo nikakvu razliku u odnosu na one koji su sada na vlasti u Beogradu. Čak i oni za koje Evropa danas smatra da su proevropski opredeljeni i demokrate, sprovode politiku iz 1990-ih godina.

„Di Prese“: Slanje službenika na dva granična prelaza sa Srbijom izazvalo je snažnu reakciju stanovništva na severu Kosova. KFOR je sugerisao da se ne preduzimaju dalji koraci, kao što bi bilo njihovo slanje na Sud, jer bi to izazvalo nemire. Nezavisno od toga, da li planirate dalje korake?

Enver Hodžaj: Ne postoji nikakav sukob između Vlade Kosova i stanovništva na severu. Postoji mala grupa ljudi koji deluju u ime Beograda i koje u velikoj meri finansira Beograd. Sav novac koji daje Evropska unija Srbiji u okviru IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) u praksi odlazi na sever Kosova, u službi očuvanje statusa kvo. Mi smo zainteresovani za sprovođenje Ahtisarijevog paketa i na tom području. Taj paket daje veća prava manjinama nego bilo koja druga zemlja u Evropi.

„Di Prese“: Da li Priština može da povrati pun suverenitet na severu, bez nekog oružanog sukoba?

Enver Hodžaj: Mislim da neće doći do toga, ali to zavisi i od Beograda. Ako Srbija želi da izazove sukob u tom delu, do takvog sukoba može da dođe. Što se tiče Kosova: mi nećemo ni na koji način da koristimo nasilje. U isto vreme mi ne želimo da se dalje nastavi status kvo. Mi ne prihvatamo etničke podele na Kosovu: sever je deo Kosova, oni su Kosovci pripadnici zajednice kosovskih Srba, oni mogu da se integrišu u kosovske institucije, tamo postoji državna granica i to će uvek tako da bude.

„Di Prese“: Ministar unutrašnjih poslova Srbije je javno izjavio je za podelu Kosova i rekao je da će svi problemi biti rešeni onda kad se sve srpske teritorije spoje u jednu državu a sve albanske teritorije u drugu državu.

Enver Hodžaj: To su ideje iz vremena Miloševića. Na Balkanu, takve ideje donele su samo ratove, etnička čišćenja i mnogo patnje. Mi smo protiv koncepta etnički homogenih država na Balkanu, to bi otvorilo Pandorinu kutiju. Takve ideje mogu da prate nasilje i etnički sukobi u drugim zemljama kao što su Makedonija, Srbija i Bosna. Sada je poslednji trenutak da Srbija kao svoje nacionalne interese definiše ekonomski razvoj i politiku integracije, a ne da definiše nacionalni interes na teritorijalnom načelu.

„Di Prese“: Kad kažete da ne bi trebalo da se posmatra teritorija, zašto onda Kosovo ne bi ostalo sa Srbijom?

Enver Hodžaj: Kosovo nikada nije bilo deo Srbije, nikad u istoriji. Kosovo je bilo sastavni deo Jugoslavije, kao što su to bile Slovenija, Hrvatska...

“Di Prese“: ...Kosovo nije bilo Republika, već autonomna pokrajina.

Enver Hodžaj: Mi smo bili entitet u okviru jugoslovenske federacije. Kosovo je uvek imala svoju istoriju, svoje institucije. U vreme kad je počeo raspad Jugoslavije, kao i Slovenci i Hrvati, i mi smo preduzeli inicijativu za sticanje nezavisnosti. Posle je prošlo još 10 godina represije, tri godine rata i etničkog čišćenja, pokušaja genocida na Kosovu, zatim je usledila intervencija NATO i deset godina međunarodne uprave od strane Ujedinjenih nacija, posle kojih su usledile tri godine pregovora u Beču. Sve ovo je dovelo do stvaranja nezavisne i suverene države Kosovo. Niko ne može da zamisli - ni pre 20 godina nije moglo da se zamisli da će Kosovo u bilo kom obliku da bude u vezi sa Srbijom. Republiku Kosovo priznalo je 85 zemalja. Vreme je da Srbija potraži svoju sudbinu unutar svojih granica, a ne izvan njih.

„Di Prese“: Kako teče dijalog sa Beogradom, da li će ove nedelje biti nekakvog napretka?

Enver Hodžaj: Tu se razgovara o svim tehničkim pitanjima koja se odnose na slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, i o podršci evropskoj perspektivi obeju zemalja. U junu smo postigli neke dogovore, ali smo zabrinuti jer izgleda da Srbija ne namerava da ih sprovede u delo. Vreme je da Evropska unija izvrši veći pritisak na Srbiju. Sporazumi su veoma važni za obe zemlje. Dijalog je takođe važan za stvaranje poverenje između dva naroda.

„Di Prese“: U EU sada postoji znatan zamor od proširenja. Uprkos tome, da li vam je ministar spoljnih poslova Špindeleger ulio neku nadu?

Enver Hodžaj: Dobili smo podršku za dijalog o vizama i podršku za uspostavljanje ugovornih odnosa između Republike Kosovo i institucija Evropske unije u Briselu. U poređenju sa drugim zemljama iz regiona, mi smo ostali daleko iza njih u procesu integracije. Ali ove dve stvari – mapa puta za viznu liberalizaciju i ugovorni odnosi - veoma su važne za nas.

„Di Prese“: Da li vas je Beč podržao u dovoljnoj meri?

Enver Hodžaj: U poslednjih 10 godina smo dobili snažnu diplomatsku i političku podršku i verujem da će se ta podrška nastaviti i ubuduće. Austrija je naš važan politički i ekonomski partner ali mi želimo da vidimo više austrijskih investitora na Kosovu.

(„Di Prese“)

Visiting Kosovo foreign minister says Ignatieff writings influenced him "Belgrad muss Souveränität des Kosovo akzeptieren"„Serbien muss sich endlich entscheiden“ Enver Hoxhaj, der Außenminister des Kosovo, über die Verhandlungen zwischen Pristina und Belgrad.