Na ndiqni në:
Ibrahim ShabaniDrejtori i Departamentit për Çështje Konsullore


Emri dhe mbiemri: Ibrahim Shabani
Data e lindjes: 23.02.1965
Vendi i lindjes: Podujevë
Tel.mob: 044/164-551
E-mail: ishabani@hotmail.com
ibrahim.i.shabani@rks-gov.net

Përvoja e punës :

 • Shef kontabiliteti në Ndërmarrjen ”Galanteria” Podujevë 1990-1992
 • Shef kontabiliteti në Ndërmarrjen ”Gonnita Farm” Podujevë 1993-1999
 • Drejtor Financiar në Ndërmarrjen ”Shpresa” Podujevë 1993-2000
 • Drejtor për Buxhet dhe Financa- ”Korporata Farmaceutike e Kosovës” 2000-2009
 • Drejtor i Përgjithshëm në Kompaninë ”KFKFARM” 2009-2010
 • Drejtor për Buxhet dhe Financa në Ministrinë e Administratës Publike 2009-2011
 • Kryeshef Ekzekutiv i Entit të Statistikës të Kosovës gjatë periudhës së Regjistrimit të Popullsisë në vitin 2011
 • Drejtor për Buxhet dhe Financa në Ministrinë e Administratës Publike 2011- 2016
 • Drejtor për Çështje Konsullore Ministria e Punëve të Jashtme 2016-...


Arsimimi :

 • Fakulteti Ekonomik 1990 – Ekonomist i Diplomuar
 • Fakulteti Ekonomik dhe i Mjekësisë 2008 – Magjistër i Shkencave të Menaxhmentit Shëndetësorë.


Specializimet (trajnimet) :

 • I çertifikuar nga USAID-i dhe KBS-ja për Standardet e Kontabilitetit të Kosovës
 • I çertifikuar nga MEF-i për Menaxhimin e Financave Publike
 • I çertifikuar nga Financial Low Smart Agency për Menaxhimin e shpenzimeve publike dhe Përgaditjen e pasqyrave financiare
 • I çertifikuar nga Financial Low Smart Agency për Partneritetin Publiko-Privat, Koncesionet dhe Prokurimi Publik
 • I çertifikuar me çertifikatë themelore profesionale për Prokurimin Publik nga IKAP
 • Si dhe pjesmarrës në shumë seminare dhe trajnime të tjera, brenda dhe jasht vendit.


Publikimet :

 • Autor i punimit shkencor ”Faktorët të cilët ndikojnë në përmirësimin e shërbimeve farmaceutike në Kosovë” 
 • Bashkautor i projektit ”Plani strategjik i Korporatës Farmaceutike të Kosovës”  lidhur me Sektorin e Buxhetit dhe të Financave
 • Bashkautor i librit ”Emergjencat medikale në fatkeqësi dhe katastrofa”
 • Pjesmarrës me punimin shkencor ”Sigurimi i vendëngjarjes dhe rreziqet për shërbimin mjekësor emergjent gjatë intervenimeve në fatkeqësi dhe aksidente” në Simpoziumin Ndërkombëtar të Shëndetësisë në Maqedoni, me temën ”Abdomeni Akut”


Njohja e gjuhëve të huaja :

 • Gjuha angleze,
 • Gjuha serbe