Na ndiqni në:

Taksa e vizës

Taksa e aplikimit për vizën C është 40 Euro. Taksa e aplikimit për vizën D është 80 Euro.

Shuma duhet të paguhet në xhirollogarinë e misionit diplomatik/konsullor ne të cilin keni vendosur të aplikoni. Për detajet e xhirollogarisë luteni të kontaktoni misionin diplomatik/konsullor