Na ndiqni në:

Paraqitja e kërkesës për vizë D

1/ Aplikacioni per vize D perveq dokumenteve te cekura ne « Paraqitja e kerkeses per vize » duhet te permbaj edhe dokumentet e cekura ne kete dokument sipas kategorise,
 
ose
 
2/ Dokumentet e cekura ne « Paraqitja e kerkeses per vize » dhe vendimin e MPB mbi aplikacionin tuaj per lejeqendrim.