Na ndiqni në:

Tregu i punës

Kosova është e bekuar me një fuqi punëtore të re, të aftësuar, që flet shumë gjuhë, të motivuar, dhe me një shpirt të lartë sipërmarrësie.

Kosova është e bekuar me një fuqi punëtore të re, të aftësuar, që flet shumë gjuhë, të motivuar, dhe me një shpirt të lartë sipërmarrësie. Duke e marrë parasysh fuqinë punëtore në dispozicion dhe ligjin liberal të punës që rregullon tregun vendor të punës, punësimi i punëtorëve në Kosovë është efikas dhe i thjeshtë. Në bazë të raportit “Doing Business 2013” të Bankës Botërore, Kosova mund t’i tejkalojë të gjitha vendet fqinje kur flitet për thjeshtësinë e punësimit të punëtoreve të rinj.

E njëjta gjë vlen edhe për koston e tepricës punuese, e cila barabartë me pagën e 7.2 javëve, është nën mesataren rajonale.Graph 2: Redundancy costs (week salary)

Burimi: