Na ndiqni në:

Popullata

Kosova ka popullatë më të re në Evropë me 70 përqind të popullatës nën moshën 35 vjeç.

Kosova, sipas vlerësimit ka një popullatë prej 1,815,606 milion, nga e cila afërsisht janë 90% shqiptar, 5% serb dhe 5% të tjerë. Grupet etnike që jetojnë në Kosovë janë: shqiptar, serb, turq, boshnjak, rom, ashkali, egjiptas, goran dhe komunitete tjera.

Gjuhët

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe serbe. Shumica e popullatës flet gjuhën shqipe. Po ashtu, një numër i madh i popullatës flet gjuhën angleze, gjermane dhe gjuhë tjera evropiane.


Burimi: