Na ndiqni në:

Pse në Kosovë

Sistemi Liberal TregtarKosova është pjesë e CEFTA që nga viti 2007 dhe përfiton edhe nga Preferencat Tregtare (ATP-ja) me BE-n dhe qasje pa obligime doganore me SHBA-n dhe lidhjet tregtare me...më shumë
Një vend strategjikE vendosur mu në zemër të Ballkanit, Kosova shërben si urë lidhëse mes vendeve të Evropës Juglindore.më shumë
InfrastrukturaRrjeti rrugor i përbërë prej 630 km të rrugëve kryesore është rindërtuar në masë të madhe gjatë këtyre viteve të fundit, duke i...më shumë
Popullata Kosova ka popullatë më të re në Evropë me 70 përqind të popullatës nën moshën 35 vjeç. më shumë
Kostoja e ulët operativePërparësia kryesore e fuqisë punëtore Kosovare është kostoja e ulët operative. Me pagë të vlerësuar mesatare mujore prej € 360, ajo...më shumë
Legjislacioni dhe MarrëveshjetMe qëllim të zbatimit të disa garancive ligjore që janë të nevojshme për inkurajimin e investimeve të huaja, në prill 2006 Qeveria e Kosovës...më shumë
Mjedisi i biznesit në KosovëMjedisi i biznesit në Republikën e Kosovës është duke u bërë ndër më konkurruesit në rajon. Përparësitë e krijuara, sikurse janë...më shumë
Stabiliteti ekonomikZhvillimi real i ekonomisë, i matur me prodhimin e brendshëm bruto (PBB), ka qenë i favorshëm viteve të fundit, duke treguar një trend pozitiv dhe vazhdimisht në...më shumë
1